fa-sign-inLogin fa-user-plusRegister fa-shieldClub Login Türkçe
English
About Us Frequently Asked Questions Contact Us User Contract Data Principles fa-facebook-square fa-twitter-square fa-instagram fa-linkedin-square

Scoutium Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1: Amaç

Scoutium, Scoutium uygulamasını (“Sistem”) kullanan üyeler (“Üye”) tarafından Sistem’e girilerek yapılan futbolcu değerlendirmelerini veri tabanında toplayarak, bu verileri çeşitli algoritmalar kullanarak işlemeyi ve Üyeleri’nin kullanımına sunmayı amaçlar.

Scoutium, Üyeler’in adı, soyadı, rütbesi, puanı, puan kırılımı, rozetleri, takipçi sayıları, takip edilen kullanıcı sayıları, takip ettiği kullanıcıları, futbolcular ve kulüp isimlerini, Üye’yi takip eden kullanıcıların isimleri, Üyelerin önerdiği futbolcu sayısı, Scoutium üyelik tarihi, daha önce değerlendirdikleri futbolcular, tuttukları kulüp, değerlendirme sonucunda alınan puan ve bunların kırılımları, değerlendirme sonucunda çıkan futbolcu genel indeksi, yaptığı görev sayısı, görevini yaptı kulüp sayısı, kulüp puan yıldızı, görevini yaptığı futbolcu sayısı, transfer ettirdiği futbolcu isimleri ve sayısı ve kullanıcı fotoğrafı, çektikleri ve yükledikleri futbolcu videoları, yorumları, beğenileri gibi tüm uygulama içi aktiviteleri Scoutium’u kullanan herkesle paylaşabilir. Scoutium, Gözlemci olarak seçilecek kişileri, bu kişilerin seçilmesi için belirlenecek kriterleri, herhangi bir hal ve zamanda Gözlemcilik görevinden alınacak kişileri kendisi belirler.

Madde 2: Üyeler’in Beyan ve Taahhütleri

Üyeler, aldıkları görevleri zamanında gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Üyeler, canlı analiz görevi aldıklarında, görevin niteliklerine uygun davranarak görev zamanında görev yerinde olmak zorunda olup, müsabaka sonuna kadar görev yerini (stadı) terk etmeyeceklerdir. Üye canlı analiz görevinde, müsabaka bitiminden en geç 48 içinde değerlendirme raporu ve kaydettiği futbolcu videosunu Sisteme yüklemekle yükümlüdür. Maç sırasında, öncesinde ve/veya sonrasında futbolcu veya teknik ekiple herhangi bir iletişimde bulunulmayacaktır.

Üyeler futbolcuları, SADECE kendi kişisel görüşleri doğrultusunda değerlendirecek olup bu değerlendirmeyi yaparken kendilerinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdürler. Bununla beraber Üyeler, yaptıkları değerlendirmeleri Scoutium dışında başka bir kulüp ve/veya 3. kişilerle paylaşmayacaklarını da beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, yanlı değerlendirme yapmak adına kimseden rüşvet, hediye vb. teşvik primi almayacaklarını, yaptıkları Futbolcu yorumlarında, hakaret ve incitici unsurlar bulundurmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, yanlış kişisel bilgi vermeyeceklerini, kendilerinden başka birisi adına veya birden fazla kişisel hesap açmayacaklarını, kendi hesapları dışında, futbolcu, futbol profesyoneli veya kulüp adına sahte hesap açmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Hesapları Scoutium tarafından herhangi bir nedenle kapanan üyeler Scoutium’un izni olmadan yeni bir hesap açamayacaklardır. Üyeler doğru kişisel bilgi vermekle yükümlü olmanın yanında, iletişim bilgilerinin de doğru ve güncel kalmasını sağlamalıdırlar. Üye, Sistem üzerinde etkin olan cep telefon numarasını değiştirmesi veya kapatması halinde 48 saat içinde Sistem’e girerek kişisel bilgilerini güncellemek zorundadır.

Üyeler, şifrelerini kimseyle paylaşmayacaklarını, başkalarının kendi hesaplarına erişmesine izin vermeyeceklerini veya hesaplarını tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Bununla beraber Üyeler, hesaplarını Scoutium’un yazılı izni olmaksızın kimseye transfer edemeyeceklerdir. (Üyelerin yönettiği sayfalar ve uygulamalar dahil)

Üyeler, Sistem’de izin verilmeyen ticari iletişimleri (spam vb.) yayınlamayacaklarını; virüs veya başka kötü niyetli kodlar yüklemeyeceklerini; saadet zinciri gibi yasalara uygun olmayan çok katlı pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacaklarını; başka bir Üye’ye ait Üyelik bilgilerini istemeyecek ve başka birisinin hesabına erişmeyeceklerini; önceden izin alınmadan otomatik araçlar kullanarak diğer kullanıcılara ait içerik, bilgi ve her türlü kişisel veriyi toplamayacak, dağıtmayacak, depolamayacak ve işlemeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, Üyelikleri boyunca herhangi bir Üyeyi rahatsız, tehdit veya taciz etmeyeceklerini; herhangi bir konuyla ilgili nefret söyleminde bulunmayacaklarını; tehditkâr veya pornografik nitelikli ya da şiddete teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlamayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, Scoutium’un düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı veya sayfa oluşturma işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, Scoutium’u yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaklarını, yukarıda sayılan maddelerle beraber Scoutium ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye veya destek sağlamayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, kişisel zaman tünelini öncelikli olarak kendi ticari kazançları için kullanmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Üyeler, Sistem üzerinden başkalarına ait hakları ya da yasaları ihlal eden herhangi bir içerik paylaşmayacaklarını veya bu türden bir eylemde bulunmayacaklarını, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceklerini, herhangi birinin kimlik bilgilerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip herhangi bir bilgiyi Sistem’de paylaşmayacaklarını, kendi rızaları olmaksızın Üye olmayan kişilere e-posta daveti göndermeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Scoutium böyle bir içerikle karşılaştığı takdirde, bu içeriği derhal silme ve işbu maddeye aykırı hareket eden Üye’nin üyeliğini süresiz olarak sonlandırma hakkına sahiptir.

Üyeler, Sistem’i kullanırken veya Sistem’e girerken yürürlükteki tüm yasalara uygun davranacağını beyan ve taahhüt eder. Scoutium tarafından Üyeler’e açıkça verilmemiş tüm haklar Scoutium tarafından saklı tutulmaktadır.

Madde 3: Scoutium’un Hak ve Yükümlülükleri

Scoutium, Sistem içinde yazılan yazıları ve içerikleri herkesle paylaşma hakkına sahiptir.

Scoutium, Üyeler tarafından sunulan görüş ve önerileri değerlendirmektedir. Ancak Üyelerin görüş ve öneri sunmak gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Scoutium’un da bu görüş ve önerilerin uygulanmasından doğan bir bedel ödeme borcu bulunmamaktadır.

Scoutium 18 yaşından büyük kullanıcılar içindir. Bu nedenle 18 yaşından küçük kullanıcıların tespit edilmesi halinde Üye, Üyelikten çıkarılacaktır. Bununla birlikte herhangi bir cinsel suçtan hüküm giymiş kişiler Scoutium’u kullanamayacaklardır.

Scoutium, Üye’nin hesap veya sayfası için alınan benzer kullanıcı adını her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin kaldırabilir veya geri alabilir (ör: bir ticari marka sahibinin, bir kullanıcının gerçek adıyla ilişkisi olmayan bir kullanıcı adı hakkında şikâyette bulunması durumunda).

Scoutium’un, Üyeler’in yaptığı görevler karşılığında ödeme yapıp yapmaması kendi inisiyatifinde olup Üyeler’in yaptığı değerlendirmeleri uygun bulmadığı takdirde ödeme yapmama hakkına sahiptir.

Scoutium, mobil hizmetlerini halihazırda ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak operatörlerin normal ücret ve tarifeleri (kısa mesaj ve internet bağlantısı ücretleri vb.) yine de geçerlidir.

Üye, Scoutium’da bir ödeme gerçekleştirdiğinde ödeme koşullarını kabul etmiş sayılır.

Üye’nin işbu Sözleşme’nin özünü ya da metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da tarafımızı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, Scoutium'u Üye’ye sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz. Bu durumu tarafınıza e-posta yoluyla ya da hesabınıza erişim sağlamayı bir sonraki deneyişinizde bildireceğiz. Ayrıca Üye dilediği zaman hesabını silebilir ya da uygulamayı devre dışı bırakabilir. Scoutium üzerinde Üyelere ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir şahsın, tarafımıza Üye’ye karşı bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (makul hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımızı beri kılacak olup tarafımız bu hasarlara karşı sorumlu olmayacaktır. Üye davranışlarına ilişkin kurallar belirlememize rağmen, Üyeler’in Scoutium’daki eylemlerini kontrol etmiyoruz veya yönlendirmiyoruz ve Üyeler’in Scoutium'da aktardığı ya da paylaştığı içerik ve bilgilerden Scoutium sorumlu değildir. Scoutium'da karşılaşabileceğiniz herhangi bir saldırgan, uygunsuz, müstehcen, kanunlara aykırı ve başka bir biçimde uygunsuz içerik ya da bilgiden Scoutium sorumlu değildir. Herhangi bir Scoutium Üyesi’nin çevrimiçi ya da çevrimdışı davranışlarından Scoutium sorumlu değildir.

Scoutium’un, Üyeler’in bu bildirimdeki yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Scoutium'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Scoutium tarafından bu kapsamda üçüncü şahıslara yapılacak ödemelerin tamamını Üyeler’e rücu etme hakkı bulunmaktadır.

SCOUTIUM’U SÜREKLİ SORUNSUZ ÇALIŞIR DURUMDA, VİRÜSSÜZ VE EMNİYETLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ, ANCAK SCOUTIUM'U KULLANIRKEN ÜYE’NİN KARŞI KARŞIYA KALABİLECEĞİNİZ RİSKLER TAMAMEN KENDİ SORUMLULUĞUNDA OLACAKTIR. SCOUTIUM; ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SARİH VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEDEN OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. SCOUTIUM'UN HER ZAMAN GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE HATASIZ OLACAĞINI VE SCOUTIUM'UN HER ZAMAN KESİNTİLER, GECİKMELER VEYA BOZUKLUKLAR OLMADAN ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT EYLEM, İÇERİK, BİLGİ VEYA VERİLERDEN SCOUTIUM SORUMLU DEĞİLDİR.

Madde 4: Kişisel Verilerin Kullanılması

Scoutium’un hedefi Üyeler ve reklam verenler için değerli olan reklamlar ve diğer ticari veya sponsorlu içerikler sunmaktır. Bunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için, Üye aşağıdakileri kabul eder:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (“KVKK”) ve bu kapsamda oluşturulan Scoutium ilkelerine uygun olmak kaydıyla; sunduğumuz veya geliştirdiğimiz ticari, sponsorlu veya ilgili içeriklerle (beğendiğiniz bir marka gibi) bağlantı olarak kullanıcı adınızı, profil resminizi, içeriğinizi ve bilgilerinizi kullanmamıza izin verirsiniz. Bunun anlamı, örneğin, bir işletme veya diğer kuruluş ya da kişiye, size bir bedel ödemeden, içeriğiniz veya bilgilerinizle birlikte adınızı ve/veya profili göstermesi için bize bir ücret ödemesi için izin verirsiniz. İçeriğiniz veya bilgileriniz için belirli bir hedef kitlesi seçtiyseniz, bunları kullanırken seçiminize saygı duyacağız. Scoutium, Sistem’e girdiğiniz bilgileri KVKK’u kapsamında işleyebilir, kendi iş ortaklarıyla paylaşabilir, depolayabilir, kategorize edebilir ve işleyebilir. Sisteme üye olmakla beraber bu izinleri verdiğiniz varsayılmaktadır.

Üye, bazı hizmet ve iletişimlerin ödemeli olduğunu her zaman Scoutium tarafından belirtilmeyebileceğini kabul etmektedir.

Madde 5: Fikri Mülkiyet

www.scoutium.com internet sitesi ve Scoutium markası ya da ortaklığı kapsamındaki diğer tüm internet siteleri (alt etki alanları, uluslararası sürümler, gereçler ve mobil sürümler dahil); (b) Platformumuz; (c) Beğen düğmesi, Paylaş düğmesi gibi sosyal eklentiler ve diğer benzer olanaklar ve (d) şu anda mevcut olan ya da gelecekte geliştirilecek diğer ortamlar, markalar, ürünler, hizmetler, yazılımlar (araç çubuğu gibi), cihazlar ya da ağlar Scoutium’a aittir. Scoutium, tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirli marka, ürün veya hizmetlerinin işbu Sözleşme ile değil ayrı koşullarla yönetildiğini belirleme hakkını saklı tutar.

Madde 6: Değişiklikler/ Kısmi Hükümsüzlük/ Tüm Mutabakat

İşbu Sözleşme herhangi bir zamanda ve ancak Scoutium tarafından yazılı olarak değiştirilebilir veya ilaveler yapılabilir. Bu koşullarda değişiklik yapmadan önce size bildireceğiz ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce yeniden düzenlenen koşulları inceleme ve görüşlerinizi iletme fırsatı sunacağız. Koşullarımızda, ilkelerimizde veya kurallarımızda yapılan değişikliklere ilişkin bildirimin ardından Scoutium hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz değişen koşullarımızı, ilkelerimizi veya kurallarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm, bahsi geçen hükmün anlamına en yakın başka bir hükümle değiştirilmiş sayılır, meğer ki bahsi geçen hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği en baştan itibaren Sözleşme için vazgeçilmez olsun.

İşbu Sözleşme Üye ile Scoutium arasındaki tüm mutabakatı temsil etmekte olup, bundan önce taraflar arasında yapılan tüm anlaşma, sözleşme veya beyanların yerine geçmektedir. İşbu Sözleşme herhangi bir üçüncü kişinin lehine hak sağlamayacaktır.

Madde 7: Sözleşme’nin Devri

Üye, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Scoutium’un yazılı izni olmaksızın başkasına devredemeyecektir. Scoutium, herhangi bir birleşme, iktisap, varlık satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak işbu sözleşmeden olan hak ve yükümlülüklerini serbestçe devredebilme hakkına sahiptir.

Madde 8: Sözleşme’nin Dili

İşbu Sözleşme Türkçe dilinde yazılmıştır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir çevirisinin Türkçe yazılmış metinle çelişmesi halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır. Türkiye sınırları dışındaki kullanıcıları etkileyen genel koşullara ilişkin belirli değişiklikler bulunduğunu lütfen unutmayın.

Madde 9: Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti maddi kanunlarına göre yorumlanacak olup tarafların hakları ve yükümlülükleri münhasıran bu kanunlara tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

{{ snackbar.message }} CLOSE Error Report